Rss

Curriculum Vitae

Personalia

Naam: Martijn Lindeboom
Titel: meester in de rechten (Mr.)
Telefoon: 06-11476113
E-mail: m.g.lindeboom@lindeboomjuridisch.nl

Beroep

Tot 1 oktober 2008 was Martijn Lindeboom in dienst bij gemeente Groningen als juridisch adviseur en controller. Sindsdien is hij werkzaam als freelancer op de volgende terreinen:

  • Juridisch advies en juridische ondersteuning;
  • Juridische opleidingen en cursussen;
  • Trainer (o.a. voor bedrijven, alsmede Taekwon-Do school Sung Zang) op basis van de Koreaanse zelfverdedigingskunst Taekwon-Do;
  • Schrijver van verhalen en boeken (o.a. in opdracht).

Juridische werkervaring

April 2014 – heden

Interim senior jurist bij Shared Service Center Juridisch Ruimtelijk en Maatschappelijk van gemeente Groningen

December 2010 – heden

Juridisch adviseur op het gebied van regelgeving en subsidierecht bij gemeente Groningen.

Juni 2013 – december 2013

Interim senior jurist op de afdeling CMS (subsidieverlening) van gemeente Groningen

April 2010 – juni 2013

Freelance juridisch trainer op het gebied van schuldhulpverleningsrecht, in samenwerking met Elkenain Schuldhulp en Re-integratie.

Mei 2008 – september 2015

Freelance juridisch adviseur op het gebied van bestuursrecht en bezwaar- en beroepsschriften voor Pro Facto B.V.

September 2008 – juni 2010

Freelance docent en studentenbegeleider op het gebied van bestuursrecht en juridische kwaliteitszorg, aan de Hanze Hogeschool in Groningen, opleiding HBO Rechten (diverse vakken)

Mei 2009 – september 2009

Freelance juridisch trainer op het gebied van bestuursrecht, in samenwerking met Pro Facto B.V.

September 2003 – september 2008

Gemeente Groningen, Bestuursdienst, Concernafdeling Bestuurlijk Juridische Zaken (BJZ), juridisch adviseur en juridisch controller.

Werkzaamheden: juridisch advies aan het college van burgemeester en wethouders, juridisch controller voor een viertal gemeentelijke diensten, te weten RO/EZ, OCSW, Milieudienst en Sozawe. Voorzitter gemeentelijk Juridisch Vakoverleg. Herziening meerdere verordeningen en besluiten, waaronder de Algemene Plaatselijke Verordening en het Algemeen mandaatbesluit.

Mei 2001 – september 2003

Waterschap Hunze en Aa’s, Sector Middelen en Ondersteuning, Afdeling Bestuur en Juridische zaken/ Communicatie (BJC), bedrijfsjurist.

Werkzaamheden: organisatiebreed juridisch advies, schadezaken, beroepszaken, complexe bezwaarzaken, opstellen en implementeren van verordeningen en beleid, opzetten van juridische kwaliteitszorg.

Januari 1999 – mei 2001

Gemeente Bolsward, Sector Zorg en Welzijn, Bureau Bestuurszaken, onderwijs en welzijn (Bow), algemeen juridisch beleidsmedewerker.

Werkzaamheden: algemeen juridisch advies, secretaris van de commissie bezwaar- en beroepschriften, coördinator openbare orde en veiligheid, ambtenaar rampenbestrijding, vergunningverlening (algemeen en drank- en horecawet), kabinetsmedwerker (koninklijke onderscheidingen).

Mei-oktober 1998

Gemeente Franekeradeel, afdeling Burgerzaken en Openbare Orde (BOO), onderdeel Algemeen Juridische Zaken, juridisch medewerker.

Werkzaamheden: het actualiseren van het verordeningenbestand van de gemeente, gelet op de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet.

Juridische opleiding

1998-heden

Diverse cursussen op o.a. het gebied van (juridisch) control, wetgeving, aanbesteding, staatssteun, gemeenterecht, bestuursrecht, diverse (nieuwe) wetten, overheidsaansprakelijkheid, adviesvaardigheden en accountmanagement.

2004-2005

Controlopleiding gemeente Groningen (certificaat)

1991-1997

Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen Nederlands Recht, specialisatie Publiekrecht (titel: meester in de rechten, mr.)